Luister LIVE!

  

tompuceWINTERSWIJK - 250 Winterswijkse ouderen krijgen zaterdag 1 oktober een tompuce ter gelegenheid van de Internationale dag van de Ouderen. Met de landelijke oproep Iedereen bakt op 1 oktober een taart voor een oudere gaat KBO Winterswijk deze dag de ouderen in de Winterswijkse zorginstellingen verblijden met een mini fototompouce.  Om half tien bezorgen ze de lekkernij bij De Berkhof, De Vredense Hof + De Rikker en De Pelkwijk, in totaal 250 gebakjes.

Tegelijk grijpt KBO de gelegenheid aan om aandacht te vragen voor de actie 'Herstel van onrecht'. "Kregen we bij de presentatie van de miljoenennota nog hoop dat er voor de ouderen enige financiële compensatie zou komen de komende jaren, die werd deze week de grond ingeboord met een verhoging van de ziekenkosten premie van € 10 per maand", aldus KBO.

Gert Jan te GrondeWINTERSWIJK – B en W van Winterswijk hebben een sluitende begroting voor 2017 opgesteld, waar geen lastenverzwaring voor de burgers uit resulteert.

De programmabegroting is ook tot en met 2020 structureel sluitend. Wel zijn verschillende posten, zoals de kosten van de omvorming van sociale werkvoorziening Hameland, de kosten van nieuw beleid en de plannen voor stedelijke herverkaveling nog onzeker.

 De begroting van de gemeente Winterswijk wordt de komende jaren ook steeds lager, met dalende inkomsten en uitgaven. Belangrijkste oorzaak daarvan is volgens wethouder Gert-Jan te Gronde de negatieve ontwikkeling van het gemeentefonds, het potje van het Rijk waar de gemeente verreweg de meeste van haar inkomsten uit krijgt (komend jaar 61 van de 85 miljoen euro). Oorzaak van die daling is de herijking van het fonds waarbij de vier grote steden meer geld krijgen. Verder neemt de gemeente een deel van het oude Hameland-personeel over, waardoor ook die uitkeringen in de begroting terugkomen.

Lees meer...

rehaabWINTERSWIJK - Villa Mondriaan is in samenwerking met crowdfunding-platform voordekunst een campagne gestart voor kunstenaar-fotograaf Rehaab Al Khazraji. Hij exposeert sinds kort zijn werk in het Paviljoen voor Hedendaagse Kunst van Villa Mondriaan, een gedeelte van het museum waar podium wordt geboden voor nieuw talent. De sprekende zwart-wit portretten van Rehaab tonen de kwetsbaarheid van de mens. In zijn foto's probeert hij de ware aard van mensen bloot te stellen en te tonen.

Lees meer...

sportzaalhazelderWINTERSWIJK - Sportzaal De Hazelder wordt in 2017 gesloopt, tenzij er op korte termijn een herbestemming voor wordt gevonden. Dat antwoordt een woordvoerder van de gemeente Winterswijk op vragen van RTV Slingeland.

De sportzaal op het Europark wordt overbodig door de bouw van een sportzaal bij basisschool De Vlier. De huidige gebruikers verhuizen dan mee naar de nieuwe sportzaal. De staat van het pand, gelegen tussen de brandweerkazerne en sportschool De Tuunte, is volgens de gemeente 'zeer matig'.  In een gemeentelijke nota van vorig jaar werd al gesteld dat sloop aan de orde is als er geen koper voor wordt gevonden. Herbestemming door de gemeente werd toen als 'niet aan de orde' omschreven.

rovacontainersWINTERSWIJK - De afvalstoffenheffing in de gemeente Winterswijk gaat volgend jaar iets omlaag. Het vastrecht gaat 5 euro naar beneden, maar de rioolheffing stijgt met 2,70 euro. Dat blijkt uit de begroting voor 2017, die eind oktober door de gemeenteraad wordt besproken. Het uiteindelijke bedrag dat bewoners kwijt zijn voor het aanbieden van afval hangt af van het aantal keren dat de container voor grijsafval wordt gebruikt.

Lees meer...