De Muziekavond 247

facebook twitter youtube

Aan de uitbaters van de Rommelpot in het rommelgebergte ligt het niet zij willen graag doorgaan maar een externe partij lijkt dat onmogelijk te maken zo is op de facebookpagina te lezen. Al 4,5 jaar wordt het leven ze zuur gemaakt en schijnbaar kan de politie er niets aan doen desondanks de acties steeds agressiever worden volgens de ondernemers.De buurt is een petitie gestart in de hoop dat de gemeente of politie toch iets kunnen doen tegen deze persoon en daarmee de rommelpot kan blijven bestaan. Een sluitingsdatum is nog niet bekend.

Het Aaltense Goor en Zwarte Veen worden aangepakt tot een gebied waar de natuur een impuls krijgt, de landbouwstructuur verbetert, en tegelijk ruimte wordt gecreëerd voor recreatief medegebruik en waterberging. Dat is de strekking van het nieuwe plan voor dit gebied. Het plan is opgesteld door agrariërs/bewoners, natuurorganisaties, Staatsbosbeheer, LTO Noord afdeling Oost Achterhoek, de gemeentes Aalten en Oude IJsselstreek, provincie Gelderland en Waterschap Rijn en IJssel.

Read more ...

In Gelderland komen volgens planning genoeg windmolens als deze gerealiseerd worden via lokale gesprekken óf met medewerking van burgercoöperaties. Dat is de reactie van Gedeputeerde Staten op de nieuwe Monitor Wind op Land. Minister Kamp heeft deze naar de Tweede Kamer gestuurd. Die monitor schetst de situatie per 31 december 2016 en geeft aan dat de landelijke doelstelling in 2020 waarschijnlijk niet  wordt gehaald.  Volgens het dagelijks bestuur van de provincie Gelderland is een tijdige realisatie van de Gelderse windmolens lastig, maar niet onmogelijk. 

Read more ...

Werknemers die bij de Philips in Winterswijk werken zijn niet meer zeker van hun baan. Sommige horen pas in oktober of ze eruit moeten. Philips wil in Hongarije en Polen de produktie en research gaan doen.vestigingsdirecteur Klijn bracht het personeel op de hoogte die met verbazing reageerde. De Philips draait op dit moment op volle toeren.

 

Copyright © 2016. RTV Slingeland.