De Muziekavond 247

facebook twitter youtube

blauwalg berkhofWINTERSWIJK - In de Berkhofvijver in Winterswijk zijn gisteren blauwalgen aangetroffen. Deze vijver is de eerste niet-zwemwaterlocatie met blauwalg van dit seizoen. Het waterschap Rijn en IJssel heeft er waarschuwingsborden geplaatst.
Een actueel overzicht van alle niet-zwemwater-locaties met blauwalg staat op http://www.wrij.nl/blauwalg .  Hier staat ook meer algemene informatie over blauwalgen.

WINTERSWIJK - Een 55-jarige inwoner uit Berkelland heeft gisteren (dinsdag 9 mei), zijn rijbewijs in moeten leveren wegens te hard rijden. Tijdens een snelheidscontrole op de Eibergseweg in Winterswijk werd vastgesteld dat hij met een snelheid van 124 km/u reed, waar 60 km/u is toegestaan, zo meldt de politie van Winterswijk.

ZUTPHEN/WINTERSWIJK - De verdachte van brandstichting bij het azc in Winterswijk is door een blunder van het Openbaar Ministerie vrijgesproken. De rechtbank Gelderland sprak de 31-jarige man vandaag vrij van betrokkenheid bij de brand, die plaatsvond op 17 januari 2017. In de tenlastelegging van het OM stond echter per ongeluk ’omstreeks 17 januari 2016’ als pleegdatum vermeld. Volgens de rechtbank gaat het te ver om te oordelen dat een incident dat een jaar later dan de in de tenlastelegging vermelde datum zou hebben plaatsgevonden, nog valt onder ‘omstreeks’. De rechtbank vindt de pleegdatum cruciaal. Daarom ziet zij geen aanleiding om de in opgenomen datum aan te merken als een kennelijke stelfout die door de rechtbank kan worden verbeterd.

Het Openbaar Ministerie had een celstraf van 3 jaar, waarvan 1 jaar voorwaardelijk, tegen de man geëist.  Het OM overweegt in beroep te gaan.

hungryWINTERSWIJK - Basisscholieren uit Winterswijk gaan wormen aan het werk zetten om organisch afval tot compost te verwerken. Dat gebeurt met zogeheten Hungry Bins, afvalcontainers waarin duizenden wormen organisch afval verwerken tot een hoogwaardige compost. De Stichting Waardevol Cultuurlandschap (WCL) Winterswijk zal vrijdagmiddag 12 mei  om 13.30 bij school Kotten het eerste exemplaar van de Hungry Bin overhandigen aan de school. School Kotten en enkele andere scholen doen al mee aan het moestuinproject van Staring Educatie. Deze moestuinen worden verzorgd door de schoolkinderen, bij school Kotten met hulp van moestuin-moeders. Over enig tijd kunnen deze scholen dan hun eigen gemaakte compost gebruiken bij hun moestuinproject.

Read more ...

JacobskerkWINTERSWIJK – De Protestantse Gemeente Winterswijk heeft plannen om de Jacobskerk op termijn over te dragen aan de Stichting Oude Gelderse Kerken (SOGK). Dat blijkt uit een voorstel van een kerkelijke commissie waarover de Kerkenraad nog moet beslissen. 
Vanuit de commissie zijn inmiddels gesprekken geweest met de SOGK, zo meldt dominee Jan Struijk, voorzitter van de Kerkenraad, in de nieuwste uitgave  van het orgaan Kerkenwerk. “Benadrukt werd dat bij een eventuele overdracht de kerk gewoon gebruikt kan blijven worden door de PGW”. Struijk voegt daaraan toe dat er nog geen enkel besluit is genomen over de toekomst van de kerkelijke gebouwen. “We hebben kennis genomen van het rapport; dat zal besproken worden op de volgende kerkenraadsvergaderingen. Voordat er definitieve besluiten worden genomen, zeker als het om definitieve keuzes gaat, zijn we wel enkele jaren verder”.

Lees verder: Stichting Oude Gelderse Kerken heeft al tien kerken in beheer

Read more ...

 

Copyright © 2016. RTV Slingeland.