De Muziekavond 247

facebook twitter youtube

Burgermeesters in het Achterhoekse deel van het grensgebied gaan vaker en intensiever met hun Nederlandse collega’s over bepaalde zaken overleggen dan nu het geval is. Ook de Duitse Kreisen sluiten hierbij aan. Het gaat vooral om zaken als grensoverschrijdende arbeidsmarkt, ondernemerschap aan weerzijden van de grens en het zoveel mogelijk terugdringen van regelgeving waar dat mogelijk is. Dat is de belangrijkste conclusie van een netwerkbijeenkomst van ‘Grenzhoppers’, die vandaag in Strandlodge in Winterswijk is gehouden.

Read more ...

RTV Slingeland is teleurgesteld nu het niet lukt om op redelijke voorwaarden en op basis van gelijkwaardigheid met Gelre FM overeenstemming te krijgen over de vorming van een streekomroep voor de Oost-Achterhoek.  Er zijn drie recente gebeurtenissen die een rol spelen in de gerezen problemen tussen enerzijds RTV Slingeland in Winterswijk en AFM in Aalten en Gelre FM.

Read more ...

Afgelopen nacht hebben vandalen de corsowagen van de Vrees gesloopt. De wagen is door kinderen gemaakt en stond bij de Tricot om bezichtigd te worden. De wagen in de C-klasse deed mee in het corso met Vrrooeeem. Bestuurslid Oonk vraagt mensen die iets gezien hebben dit te melden.

 

Copyright © 2016. RTV Slingeland.