Luister LIVE!

De Muziekavond 247

facebook twitter youtube

ZUTPHEN/WINTERSWIJK - De verdachte van brandstichting bij het azc in Winterswijk is door een blunder van het Openbaar Ministerie vrijgesproken. De rechtbank Gelderland sprak de 31-jarige man vandaag vrij van betrokkenheid bij de brand, die plaatsvond op 17 januari 2017. In de tenlastelegging van het OM stond echter per ongeluk ’omstreeks 17 januari 2016’ als pleegdatum vermeld. Volgens de rechtbank gaat het te ver om te oordelen dat een incident dat een jaar later dan de in de tenlastelegging vermelde datum zou hebben plaatsgevonden, nog valt onder ‘omstreeks’. De rechtbank vindt de pleegdatum cruciaal. Daarom ziet zij geen aanleiding om de in opgenomen datum aan te merken als een kennelijke stelfout die door de rechtbank kan worden verbeterd.

Het Openbaar Ministerie had een celstraf van 3 jaar, waarvan 1 jaar voorwaardelijk, tegen de man geëist.  Het OM overweegt in beroep te gaan.

hungryWINTERSWIJK - Basisscholieren uit Winterswijk gaan wormen aan het werk zetten om organisch afval tot compost te verwerken. Dat gebeurt met zogeheten Hungry Bins, afvalcontainers waarin duizenden wormen organisch afval verwerken tot een hoogwaardige compost. De Stichting Waardevol Cultuurlandschap (WCL) Winterswijk zal vrijdagmiddag 12 mei  om 13.30 bij school Kotten het eerste exemplaar van de Hungry Bin overhandigen aan de school. School Kotten en enkele andere scholen doen al mee aan het moestuinproject van Staring Educatie. Deze moestuinen worden verzorgd door de schoolkinderen, bij school Kotten met hulp van moestuin-moeders. Over enig tijd kunnen deze scholen dan hun eigen gemaakte compost gebruiken bij hun moestuinproject.

Read more ...

JacobskerkWINTERSWIJK – De Protestantse Gemeente Winterswijk heeft plannen om de Jacobskerk op termijn over te dragen aan de Stichting Oude Gelderse Kerken (SOGK). Dat blijkt uit een voorstel van een kerkelijke commissie waarover de Kerkenraad nog moet beslissen. 
Vanuit de commissie zijn inmiddels gesprekken geweest met de SOGK, zo meldt dominee Jan Struijk, voorzitter van de Kerkenraad, in de nieuwste uitgave  van het orgaan Kerkenwerk. “Benadrukt werd dat bij een eventuele overdracht de kerk gewoon gebruikt kan blijven worden door de PGW”. Struijk voegt daaraan toe dat er nog geen enkel besluit is genomen over de toekomst van de kerkelijke gebouwen. “We hebben kennis genomen van het rapport; dat zal besproken worden op de volgende kerkenraadsvergaderingen. Voordat er definitieve besluiten worden genomen, zeker als het om definitieve keuzes gaat, zijn we wel enkele jaren verder”.

Lees verder: Stichting Oude Gelderse Kerken heeft al tien kerken in beheer

Read more ...

WINTERSWIJK– De gemeenten Winterswijk en Aalten hebben besloten het natuur- en milieueducatieprogramma (NME) met twee jaar te verlengen. Het programma is in beide gemeenten zeer goed bevallen bij de deelnemende basisscholen. Daarom wordt een nieuwe overeenkomst afgesloten. Daarin is ook afgesproken dat er in Winterswijk een nieuwe duurzaamheidsles voor de bovenbouw wordt ontwikkeld. Een bezoek aan het Energiepark Winterswijk in Ratum gaat hier onderdeel van uitmaken.
Twee jaar geleden hebben de gemeenten Aalten en Winterswijk met Stichting Staring Educatie een overeenkomst gesloten voor het NME. In dit kader wordt aan de basisscholen in beide gemeenten een breed scala aan lessen aangeboden, waarbij zelf buiten de natuur beleven centraal staat. De overeenkomst zou eind dit schooljaar aflopen.
Enthousiaste reacties
De afgelopen maanden hebben de gemeenten met de basisscholen en Stichting Staring Educatie de twee jaar

Read more ...

flyinWINTERSWIJK/VREDEN - Slingeland FM zendt zaterdag 20 mei tussen 10.00 en 17.00 uur rechtstreeks uit vanaf het vliegveld Stadtlohn-Vreden. Dat is ter gelegenheid van de Fly-In die op 20 en 21 mei wordt gehouden. Vooral helicopters en gyrocopters zullen dan aanwezig zijn en demonstraties geven. Er worden zo'n 40 wentelwieken verwacht, van groot tot klein. De EC-135 van Europcopter zal er bijvoorbeeld zijn, maar ook de gyrocopters van Fliegmituns. Een gyrocopter is een kruising tussen een helicopter en een propellervliegtuig en heeft ook een kleine startaanloop nodig, in tegenstelling tot een helicopter.

Winnen
Luisteraars naar Slingeland FM kunnen die zaterdag een rondvlucht met een gyrocopter winnen. In de middag wordt tussen 14.00 en 17.00 uur elk half uur een vraag gesteld via de radio en bij het goede antwoord is de prijs een rondvlucht. Die hoeft niet dezelfde dag plaats te vinden, dat kan ook later. 's Avonds verzorgt de Winterwijkse band Still Wanted een optreden een van de hangars.

Opgeknapt
Het publieksgedeelte van vliegveld Stadtlohn-Vreden is onlangs geheel opgeknapt. Het terras is vernieuwd en de openbare publieksruimte is gemoderniseerd. Het vliegveld speelt daarmee in op de groeiende belangstelling voor het vliegveld van dagtoeristen, vaak op de fiets.

 

 

Copyright © 2016. RTV Slingeland.